Palveluiden turvallinen käyttö

 

Jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus luottamukselliseen sähköiseen viestintään. Jokaisen internetiä käyttävän kannattaa miettiä, mitä viestintäpalveluja käyttää ja minkälaisia suojaustoimia niissä käytetään. Suojausta vaativat viestit voi tarvittaessa salata.

Sähköisen viestinnän luottamuksellisuus tarkoittaa sitä, ettei kukaan saa ilman laissa säädettyä oikeutta tai viestinnän osapuolen suostumusta käsitellä toisen henkilön viestejä tai viestintään liittyviä tunnistamistietoja.

Suomalaisten viestintäpalvelujen, kuten sähköpostipalvelujen tarjoajien, on huolehdittava palvelujensa tietoturvasta ja viestinnän luottamuksellisuudesta.

Suomen lainsäädäntö suojaa suomalaisten teleyritysten tarjoamien viestintäpalvelujen luottamuksellisuuden, mutta se ei voi taata viestinnän luottamuksellisuuden säilymistä Suomen rajojen ulkopuolella. Joissakin maissa lainsäädäntö ei takaa viestinnän luottamuksellisuudelle yhtä ehdotonta suojaa kuin Suomessa. Se, että palvelun käyttökieli on suomi, ei takaa, että palvelu on toteutettu Suomessa tai että tietojen käsittelyssä noudatettaisiin Suomen lainsäädäntöä.

Kannattaa myös muistaa, että tietokoneessa mahdollisesti olevalla haittaohjelmalla on pääsy kaikkiin koneella oleviin tietoihin sekä tietoliikenteen sisältöön. Koneen tietoturvallisuudesta pitää aina pitää huolta haittaohjelmien ehkäisemiseksi.

 

Selvitä – arvioi – suojaa

 

  • Muista, että Suomen viestintäpalveluja koskeva lainsäädäntö suojaa ainoastaan suomalaisissa viestintäpalveluissa ja tietoverkoissa välitettävien viestien luottamuksellisuuden.
  • Selvitä, mitä palveluja käytät ja mihin antamiasi tietoja käytetään.
  • Arvioi, mitkä viestisi vaativat suojausta.
  • Suojaa tarvittaessa viestisi.
  • Muista myös suojata mahdollinen langaton verkkosi.