Luo uusi tietosuojaseloste:

Tässä voit täyttää tietosuojaselosteesi asiasisällön. Dokumentti generoidaan tekemiesi valintojen pohjalta ja seuraavalla sivulla pääset tarkastelemaan varsinaista dokumenttia. Muista antaa dokumentille nimi, jotta tunnistat sen myöhemmin helposti. Jos olet kirjautunut sisään, dokumentti tallennetaan myöhempää käyttöä varten.

Tietoturvakeskus ei vastaa lomakkeelle syötettyjen tietojen oikeellisuudesta vaan ne on selosteentekijän vastuulla.

 


Rekisterinpitäjä
Rekisteriasioita hoitava henkilö
Rekisterin käyttötarkoitus


Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.
Kerättäviä henkilötietoja käytetään palaute-/yhteydenottolomakkeen yhteydenottojen mahdollistamiseen.
Verkkokauppaan rekisteröityneiden asiakkaiden tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen, palvelun kehittämiseen, raportointiin, analysointiin ja markkinointiin.
Asiakkaan tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta.
Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin

Rekisterin tietosisältö


Etunimi
Sukunimi
Henkilötunnus
Y-tunnus
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Markkinointiluvat ja -kiellot
Käyttäjätunnus
Salasana
Ammatti
Koulutus
Asuinmaa
Kansalaisuus
Kieli

Säännönmukaiset tietolähteet


Tietoja kerätään:
Henkilöltä itseltään
Suomen Asiakastieto Oy:ltä
Bisnodelta
Väestörekisterikeskuksesta
Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. kaupparekisteri, yritystietorekisteri, verohallinnon rekisterit)

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.
Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat.
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.(JOS TÄMÄ EI MUITA)
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

Evästeiden (cookies) käyttö


Palvelussa käytetään evästeitä.
Palvelussa ei käytetä evästeitä.(JOS TÄMÄ EI MUITA)
Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi.
Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla.
Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä.
Yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön puitteissa evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.
Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi halutessaan poistaa.
Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.
Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Rekisterin suojaus


Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, tilat on lukittu, tiloissa on kulunvalvonta.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla
Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin
Sähköiset tiedot on suojattu salasanoin
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tarkastus- ja kielto-oikeus


Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.